Estimal Estimal
cien
Estimal
System lokalizacji położenia geograficznego telefonów komórkowych 
Estimal  Opis usługi

Witamy na stronie domowej usługi Sim Map Server. Usługa ta jest internetowym produktem przeznaczonym do lokalizowania telefonów komórkowych obsługiwanych przez operatora sieci telefonii komórkowej T-Mobile. Usługa lokalizacji telefonów komórkowych świadczona jest wspólnie przez T-Mobile i naszą firmę, która jako wieloletni T-Mobile, jest odpowiedzialna za udostępnienie klientowi webowego dostępu do usługi z poziomu komputera i telefonu komórkowego dla dowolnej ilości użytkowników, wizualizację na mapie, udostępnienie narzędzi do zarządzania lokalizacją, przesyłanie raportów, archiwizowanie danych lokalizacyjnych itp. Dostęp do usługi lokalizacji jest realizowany poprzez przeglądarkę internetową z dowolnego komputera lub z telefonu komórkowego. W związku z tym korzystanie z tej usługi nie wymaga instalowania po stronie klienta jakiegokolwiek oprogramowania i nie ogranicza go, co do komputerów, przy pomocy których chciałby korzystać z usługi. Wszystkie dane dotyczące telefonów wraz z danymi mapowymi znajdują się na naszym serwerze.

Osoba odpowiedzialna w firmie za usługę lokalizacji (administrator usługi) może ustanowić dowolną ilość użytkowników (administratorów), przydzielając im odpowiednie uprawnienia oraz własne hasła, a ponadto przydzielając każdemu z nich określoną grupę telefonów. Każdy z tak ustanowionych użytkowników zarządza telefonami przynależnymi do jego grupy, a więc nie ma możliwości „podglądania” innych telefonów. Ponadto dla każdego z tych użytkowników administrator usługi może nadać określone uprawnienia, co do zakresu ingerowania w proces lokalizacji telefonów w ramach przynależnej temu użytkownikowi grupy telefonów.

Sim Map Server posiada szereg możliwości. Potrafi, przede wszystkim, wykonać w dowolnym momencie lokalizację telefonu komórkowego i pokazać na mapie jego położenie. Dla klientów, lokalizujących znaczne ilości telefonów, znakomitym ułatwieniem jest jedna z funkcji naszej usługi, pozwalająca zautomatyzować proces lokalizacji przy pomocy tzw. terminarza tygodniowego, w którym dla każdego z telefonów można indywidualnie ustanowić dla każdego dnia tygodnia godziny odpytań lokalizacyjnych.
Dużym ułatwieniem jest także możliwość automatycznego generowania codziennych lub cotygodniowych raportów dla każdego z lokalizowanych telefonów i automatyczne przesyłanie tych raportów pod wskazany adres mailowy. Taki raport zawiera mapę z naniesionymi punktami lokalizacyjnymi oraz tabelę z opisem każdego z tych punktów.

Do prawidłowego funkcjonowania usługi Sim Map Server na komputerze użytkownika zainstalowany musi być system operacyjny Windows oraz dowolna przeglądarka internetowa.

Sim Map Server dostępny jest dla każdego biznesowego abonenta sieci T-Mobile. 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i prezentacją zasad działania usługi Sim Map Server.


Zapraszamy

Copyright (©) 2001-2021 ESTIMAL. Wszelkie prawa zastrzeżone
logo
menuOpis usługi
menuCennik
menuWspółpraca

menuejście do Sim Map Server