Estimal Estimal
cien
Estimal
System lokalizacji położenia geograficznego telefonów komórkowych 
Estimal  Cennik usług


Ze względu na to, że usługa lokalizacji telefonów komórkowych jest świadczona wspólnie przez operatora sieci komórkowej T-Mobile (platforma LP-DA) i naszą firmę (usługa Sim Map Server), opłaty z tytułu korzystania z tej usługi są pobierane zarówno przez T-Mobile, jak i naszą firmę.

Pierwsze 2 tygodnie usługi Sim Map Server, świadczonej przez naszą firmę, są BEZPŁATNE
.
Aby skorzystać z tej możliwości, trzeba w pierwszej kolejności przesłać do nas swoje zgłoszenie, następnie w uzgodnieniu z naszą firmą przeprowadzić procedurę aktywowania platformy lokalizacyjnej LP-DA, po czym dokonać zlecenia uruchomienia usługi Sim Map Server.

Jeśli w ciągu pierwszych 2 tygodni bezpłatnych testów nie zrezygnują Państwo z naszej usługi, rozpoczynamy naliczanie opłat. Opłaty są dwie: jednorazowa opłata aktywacyjna oraz comiesięczna opłata abonamentowa.

Opłata aktywacyjna jest jednorazowa, jej wysokość jest jednakowa bez względu na ilość lokalizowanych telefonów i wynosi 150 PLN + VAT za wszystkie lokalizowane telefony.

Opłaty abonamentowe za korzystanie z usługi Sim Map Server są opłatami miesięcznymi. Wnoszone są z dołu za każdy poprzedni miesiąc działania usługi i wynoszą:
 15 PLN + VAT za każdy lokalizowany telefon, jeśli jest ich co najmniej trzy
 45 PLN + VAT zryczałtowanej opłaty w przypadku, gdy lokalizowany jest jeden, dwa lub trzy telefony


Przesyłanie faktur w formie elektronicznej – bezpłatnie.
Przesyłanie faktur w formie papierowej – 5 PLN + VAT za każdą fakturę.


Średnio, lokalizacja jednego telefonu komórkowego w ciągu 1 miesiąca będzie kosztowała, pomijając jednorazowy koszt aktywacji, ok. 30 PLN netto. Na ten comiesięczny koszt składają się:
  • dwie opłaty na rzecz T-Mobile - opłata abonamentowa w wysokości 10 PLN netto (za dostęp do platformy lokalizacyjnej LP-DA) oraz opłata za Pakiet 100 odpytań lokalizacyjnych w wysokości 5 PLN netto,
  • jedna opłata na rzecz naszej firmy - opłata abonamentowa w wysokości 15 PLN netto (za webowy dostęp do usługi z poziomu komputera i telefonu komórkowego dla dowolnej ilości użytkowników, wizualizację na mapie, udostępnienie narzędzi do zarządzania lokalizacją, przesyłanie raportów, archiwizowanie danych lokalizacyjnych itp.).

Copyright (©) 2001-2021 ESTIMAL. Wszelkie prawa zastrzeżone
logo
menuOpis usługi
menuCennik
menuWspółpraca

menuejście do Sim Map Server